Vodík

Vodík  má označenie H2

Čo je vodík? Vodík je atóm so symbolom H, atómové číslo 1 a atómová hmotnosť 1,0079. Plynný vodík je chemický prvok, ktorý vzniká, keď sa dva atómy vodíka spoja a vytvoria H2.

V roku 1671 sa o vodíku prvýkrát zmienil Arthur Doyle, ale meno mu dal o 200 rokov neskôr Antoine Lavoisier. Nazýva sa vodík, pretože sa vytvára (tiež) elektrolýzou vody. Vodík je vysoko výbušný plyn a má jednu z najvyšších teplôt plameňa. Plameň nie je viditeľný.

Ako spoločnosť alebo ako súkromná osoba si vodík môžete kúpiť v jednom z našich distribučných miest na celom Slovensku. Väčšina zákazníkov si objednáva fľaše online, mailom alebo telefonicky. V závislosti od miesta distribúcie si môžete fľaše vyzdvihnúť v predajnom mieste alebo nechať doručiť domov.

Aplikácie vodíka

Vodík ako nositeľ energie na uchovanie a použitie

Vodík sa spája (vytvára chemické väzby) s inými prvkami pri exotermickej reakcii. Napríklad molekuly vody vznikajú pri chemickej reakcii horenia vodíka s kyslíkom. Preto sa vodík považuje za alternatívu k fosílnym palivám už 50 rokov. Vodík sa v poslednom čase v médiách veľa diskutoval v súvislosti s potrebou dočasného ukladania veternej a solárnej energie v čase špičky a následného vpúšťania späť do energetickej siete, keď je produkcia nízka. 

Vodík ako primárny prvok chemických reakcií

Atóm vodíka sa nachádza vo väčšine organických zlúčenín a používa sa v chémii ako východiskový produkt mnohých procesov. Vodík sa vyrába lokálne na báze fosílnych palív. V súčasnosti prebieha výskum alternatív založených na zelenom vodíku (elektrolýzou vetrom a slnečnou energiou). 

Ďalšie uplatnenie vodíka

Vodík sa okrem toho používa aj v potravinárskom priemysle na hydratáciu tukov, ďalej na spracovanie a úpravu kovov, na zváranie ako ochranný plyn (formovací plyn a iné) a na početné aplikácie v rôznych okrajových segmentoch.