Dusík

Dusík má označenie N2

Dusík je atóm so symbolom N, atómové číslo 7 a atómová hmotnosť 14,0067. V prírode sa dusík nachádza v dvojatomovej molekule a vytvára stabilný chemický prvok. V 18. Storočí ho objavil Daniel Rutherford.

Pri normálnej okolitej teplote je dusík plyn, ak ho ale schladíme na teplotu -195,76°C, dusík sa stane kvapalným (tekutý dusík). Dusík je nevyhnutným prvkom biologického života na Zemi. Dusík je obsiahnutý v bielkovinách, v DNA a v organických zložkách zvierat. Plynný dusík je inertný plyn a je hlavnou zložkou vzduchu. Vzduch pozostáva zo 78 % dusíka, 20,8 % kyslíka a niekoľkých ďalších vzácnych plynov (argón, hélium, neón a xenón).

Ako spoločnosť alebo ako súkromná osoba si dusík môžete kúpiť v jednom z našich distribučných miest na celom Slovensku. Väčšina zákazníkov si objednáva fľaše online, mailom alebo telefonicky. V závislosti od miesta distribúcie si môžete fľaše vyzdvihnúť v predajnom mieste alebo nechať doručiť domov.

Aplikácie Dusíka

Inertizácia

Dusík je vysoko inertný a pri normálnych okolitých teplotách nereaguje s inými plynmi. Inertné vlastnosti dusíka z neho robia vynikajúci nosný plyn, ktorý sa dá použiť pri meracích metódach, pri skladovaní potravín a vo väčšom meradle v metalurgických a chemických procesoch. Zvyšovanie percentuálneho obsahu dusíka v atmosfére znižuje prirodzený obsah kyslíka a zvyšuje teplotu výbuchu horľavých zlúčenín. Takto sa dá vyhnúť nebezpečenstvu požiaru, ak sa obsah kyslíka zníži o niekoľko percent a nahradí sa dusíkom.

Zmrazovacia kapacita

Dusík sa pri nízkej teplote (-195,76 ° C) premieňa na kvapalný dusík. Entalpia uložená počas tohto procesu je k dispozícii ako chladiaca kapacita tekutého dusíka: môže sa použiť na šokové zmrazenie potravín (zachovávajú si svoju vlhkosť, pretože nie sú poškodené bunkové steny), na lyofilizáciu (zamrzne voda), riadené chladenie chemických procesov a na výrobu liečiv. Existuje mnoho ďalších špecializovaných aplikácií tohto chladivá, ktoré nezanechávajú žiadne stopy. Dôvodom je, že dusík sa vyparuje a vracia sa do svojho prírodného prostredia, do vzduchu. Ďalším prostredím využitia je molekulárna kuchyňa, v ktorej sa tekutý dusík používa na vytváranie obzvlášť atraktívnych jedál a jedinečných kombinácií.
 
Dusík sa spája s kyslíkom iba pri veľmi vysokých teplotách. Potom sa tvoria oxidy dusíka (NO, NOx a NOx – zistiť, čo to znamená v slovenčine). Známe príklady sú spaľovacie motory a určité procesy zvárania. V takomto prípade sa potom dusík nahradí ešte inertnejšími plynmi, ako je argón a helium.