CO2 – oxid uhličitý

CO2 – jeho význam a využitie

Oxid uhličitý (CO2) je nehorľavý, bezfarebný a bezzápachový skvapalnený plyn, ktorý je rozpustný vo vode. Tvoria ho dva atómy kyslíka a jeden atóm uhlíka. CO2 je ťažší než vzduch. Vzniká pri oxidačných a spaľovacích procesoch v prírode.

Dnes má CO2 široké uplatnenie a využitie v mnohých priemyselných odvetviach, obzvlášť v strojárstvehutníctve (najmä zváranie a spracovanie kovov), ale aj v automobilovom priemysle či v medicíne – pridáva sa ku kyslíku na zvýšenie efektivity dýchania.

CO2 ako súčasť v potravinárstve

CO2 je významnou súčasťou i v potravinárstve (súčasť perlivých nápojov či chladenie – suchý ľad) a dokonca tvorí aj náplň snehových hasiacich prístrojov. Samozrejme, pri práci s CO2 je nevyhnutné dodržanie bezpečnostných predpisov a nosenie ochranných pomôcok (rukavice a i.).

Aby sa udržala požadovaná nízka teplota kvapalnej formy CO2 – ako aj vzhľadom na citlivosť materiálu, akým tento plyn nepochybne je – ho skladujeme v zásobníkoch a aj v tepelne izolovaných kryogénnych nádobách s rôznymi kapacitami. Tie ponúkame aj k prenájmu. CO2 dodávame v oceľových fľašiach vo viacerých veľkostných prevedeniach.

Navštívte naše predajné miesta, alebo si nechajte CO2 bezpečne doručiť priamo do vašej firmy.