Acetylén

Acetylén na zváranie i rezanie kovov

Acetylén je chemickou anorganickou zlúčeninou vodíka a uhlíka (C2H2). Ide o bezfarebný vysoko reaktívny, horľavý a výbušný plyn, ktorý je ľahší ako vzduch a v čistej forme je viac-menej bez zápachu.

Dnes je využívaný acetylén na zváranie, ale aj na rezanie, drážkovanie, mäkké a tvrdé spájkovanie či rovnanie plameňom. Ide o vysokovýkonný horľavý plyn, ktorý má široké uplatnenie najmä v oblasti autogénnej techniky.

Acetylén na zváranie a iné využitie

Využíva sa obzvlášť pri spracovaní kovu. Acetylén na zváranie v kombinácií s kyslíkom vytvorí acetylénový plameň, vďaka ktorému sa kov taví, a teda je možné ho rezať či inak upravovať. V Messer Tatragas ponúkame acetylén na zváranie v oceľových plynových fľašiach v rôznych veľkostiach.

Pre firmy máme acetylén aj v tzv. zväzkoch. Ide o prepojené systémy 8 – 20 fliaš. Aby sa predišlo riziku výbuchu, fľaše s acetylénom sú naplnené pórovitou hmotou s rozpustným organickým rozpúšťadlom (acetón alebo DMF). Vzhľadom na charakter a vlastnosti acetylénu odporúčame vždy si prečítať bezpečnostné pokyny a návod na správne používanie, skladovanie a manipuláciu. Pri preprave musia byť fľaše zaistene proti prevráteniu a s uzatvorenými ventilmi. Skladujte na suchom a dobre vetranom mieste – mimo dosahu zdrojov tepla.

Prvotriedny acetylén na zváranie si môžete zakúpiť na našich distribučných miestach, ktoré nájdete na celom Slovensku.