Najväčší rodinný špecialista na priemyselné,
medicinálne a špeciálne plyny na svete.

Messer Tatragas, spol. s r.o.

Messer Tatragas, spol. s r.o. je najväčšou spoločnosťou skupiny Messer na Slovensku. Vznikol v roku 1990 ako spoločný podnik skupiny Messer a spoločnosti Chemika, Bratislava. Od roku 1998 je 100%-nou dcérskou spoločnosťou firmy Messer Group GmbH.

Messer Tatragas zamestnáva vyše 120 zamestnancov v Bratislave, odbytových strediskách v Slovnafte a v Žiline a výrobno-odbytových strediskách v Šali a Košiciach. V spolupráci s 64 partnerskými predajcami pokrýva celý slovenský
trh. Firma dodáva plyny zákazníkom z odvetvia automotive, výroby skla, potravinárskych technológií, strojárstva, medicíny, metalurgie, výroby ocele a spracovania kovov.

Jedná sa o kompletné portfólio priemyselných a špeciálnych plynov ako aj plynov pre potravinársky priemysel či medicinálnych plynov.

Kliknite na mapku pre zistenie kontaktných údajov

Naša ponuka

Argón

Propán bután

Suchý ľad

Acetylén

CO2

Dusík

Kyslík

Vodík

Medicinálne plyny

Sídlo skupiny Messer v Bad Soden pri Frankfurte nad Mohanom

SKUPINA MESSER

Messer Group bola založená v roku 1898 a dnes je najväčším rodinným špecialistom na priemyselné, medicinálne a špeciálne plyny na svete.

Naše výrobky a služby ponúkame v Európe, Ázii a Amerike pod značkou „Messer – Gases for Life“. Medzinárodné aktivity smerujú z Bad Soden pri Frankfurte nad Mohanom.

Stefan Messer, majiteľ a generálny riaditeľ spoločnosti Messer Group GmbH, spolupracuje s približne 11 000 zamestnancami po celom svete podľa definovaných princípov: Patria sem orientácia na zákazníka a zamestnanca, zodpovedné konanie, zodpovednosť spoločnosti, excelentnosť, ako aj dôvera a rešpekt.


Spoločnosť Messer vygenerovala v roku 2019 konsolidovaný obrat vo výške 2,8 miliardy  EUR.


V najmodernejších kompetenčných centrách pre výskum a vývoj Messer vyvíja aplikačné technológie na použitie plynov takmer vo všetkých odvetviach priemyslu,
v potravinárskych a environmentálnych technológiách, medicíne, ako aj vo vede a výskume.

HISTÓRIA FIRMY MESSER

Založenie a rýchly rast – Vytvorenie globálneho podniku – Vstup do Číny a rýchla expanzia – Návrat späť do rodinného vlastníctva – 120. výročie založenia firmy MESSER

1898

Založenie a rýchly rast

Adolf Messer zakladá v Höchste spoločnosť Frankfurter Acetylen-GasGesellschaft Messer & Cie. zaoberajúcu sa výrobou acetylénových vyvíjačov a osvetľovacích zariadení.

1903

Ernst Wiss vyvíja v Griesheim-Elektron prvý zvárací horák na kyslíkovo-vodíkový plameň.

Potom nasledujú prístroje a zariadenia na rezanie a zváranie autogénom.

1908

Chemická továreň Griesheim Elektron uvádza do prevádzky prvý závod na výrobu kyslíka.

1965

Vytvorenie globálneho podniku

Založenie Messer Griesheim GmbH pod vedením Hansa Messera. Zlúčenie spoločnosti Adolf Messer GmbH s časťou Knapsack-Griesheim AG patriacej
k Hoechstu.  

1966

Expanzia do západnej Európy a Severnej Ameriky.  

1990

Expanzia do východnej a strednej Európy. 

1995

Vstup do Číny a rýchla expanzia. 

2001

Goldman Sachs Funds a Allianz Capital Partners preberajú podiely firmy Hoechst (Aventis). 

2004

Návrat späť do rodinného vlastníctva

Založenie Messer Group GmbH: Messer je opäť v 100%-nom vlastníctve rodiny Messer. 

2005

Sektor zvárania a rezania sa opäť dostáva do 100%-ného vlastníctva rodiny Messer. 

2006

Obrat spoločnosti prvý krát prekročil hranicu jednej miliardy EUR: Messer Group a Messer Eutectic Castolin.

Rozvíjanie aktivít v Európe a Ázii. 

2008

Založenie Messer Industriegase GmbH v Nemecku.

2011

Presťahovanie do spoločnej firemnej centrály v Bad Soden.

2014

Desiate výročie Messer Group GmbH

2018

120. výročie založenia firmy MESSER.